Error message

The MailChimp PHP library is missing the required GuzzleHttp library. Please check the installation notes in README.txt.

Warning message

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
Dat het project [18-28] een JCI voorbeeldproject met impact was, wisten we al in Belgie. Maar nu heeft heel de wereld...

Wil je jezelf ontplooien, je soft skills aanscherven of een project met impact organiseren? ...

Meer lezen
Michael DE DONCKER

Met dank aan