Error message

The MailChimp PHP library is missing the required GuzzleHttp library. Please check the installation notes in README.txt.

Warning message

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
 Zoals elk jaar wil JCI Vlaanderen jong ondernemerschap in de bloemetjes zetten. Daarom verkiest JCI Vlaanderen...

Wil je jezelf ontplooien, je soft skills aanscherven of een project met impact organiseren? ...

Meer lezen

Work hard, play hard! Enjoy life!

Christophe Jooris

Met dank aan